KOMPLEKSOWY ZAKRES PROJEKTU:

•    Inwentaryzacja pomieszczeń ( pomiar + dokumentacja fotograficzna)

•    Układ funkcjonalny wnętrza (w formie rzutów poziomych z wymiarowaniem w skali) z proponowanym rozmieszczeniem mebli i innych głównych elementów wyposażenia

•    Układ ścianek działowych

•    Układ sufitów podwieszanych wraz z detalami rozwiązań

•    Układ punktów elektrycznych (oświetlenie, włączniki, gniazda) - rzut poziomy

•    Dobór opraw oświetleniowych z uwzględnieniem zapotrzebowania na światło – zestawienie materiałów

•    Rozmieszczenie/ korekta przyłączy wod – kan, wraz z wytycznymi uwzględniającymi wybrane rozwiązania ( umywalki, typ baterii, mieszacze itp.) - rzut poziomy

•    Dobór ceramiki oraz armatury- zestawienie materiałów

•    Korekta układu grzejników/wskazanie miejsc grzejników dopasowany do układu funkcjonalnego – rzut poziomy

•    Dobór kolorystyki wnętrza , opis ścian – rzut poziomy

•    Dobór materiałów ściennych ( farby, tapety, okładziny itp.) - zestawienie materiałów

•    Układ podłóg ( desek, płytek itp.) wraz z umiejscowieniem listew przypodłogowych oraz detalami rozwiązań – rzut poziomy

•    Dobór podłóg, listew przypodłogowych – zestawienie materiałów

•    Układ drzwi do zamówienie wraz ze wskazaniem otworowania do wybranego modelu – rzut poziomy

•    Dobór drzwi i klamek - zestawienie materiałów

•    Szczegółowy rysunek kuchni – rzut poziomy, kłady, detale rozwiązań

•    Szczegółowy rysunek łazienek - rzut poziomy, kłady, detale rozwiązań

•    Dobór mebli - zestawienie materiałów

•    Indywidualne rysunki mebli, w zależności od projektu - rzut poziomy, kłady, detale rozwiązań

•    Detale indywidualnych rozwiązań - rzut poziomy, kłady, detale rozwiązań

•    Kłady charakterystycznych ścian

•    Zestawianie materiałów i kosztorys materiałów wykończeniowych ( płytki podłogi, drzwi, umeblowanie, oświetlenie itp.) z uwzględnieniem przedstawionego przez Inwestora budżetu

•    Przedstawienie wycen i ofert na wybrane elementy

•    zestawienie powierzchni, ilości niezbędnych materiałów wykończeniowych

•    Wizualizacje pomieszczeń (  3-4 wizualizacje na każde pomieszczenie lub strefę)